O obci


Obec Dubno

Znak obce DubnoStředočeská obec Dubno se nachází 2 km před Příbramí, podél nového přivaděče I/18 vedoucí směrem od Prahy. V současnosti žije v obci 365 obyvatel (stav k 31. 12. 2023). Od roku 1990 je obec Dubno opět samostatná, před tím v roce 1975 byla připojena k městu Příbram a byla jeho územní součástí. Obec Dubno je zcela zasíťované s funkční kanalizací a plynofikací včetně nové hlavní asfaltové komunikace. V roce 2015 bylo vybudováno nové propojení vodovodního řadu s Novou Hospodou. V současné době je Dubno žádanou lokalitou a rozrůstá se o nové rodinné domy.

Kaplička

Dětské hřiště

Letecký snímek obce

Letecký snímek obce

V obci najdete dvě nová dětská hřiště, která byla postavena v roce 2012–2013. Obyvatelé mají možnost od roku 1972 využívat městskou hromadnou dopravu Příbram a to linkou č.1 . V letech 1983–1984 byla postavena prodejna smíšeného zboží, čímž se zlepšilo zásobování obyvatelstva. V roce 2015 byla prodejna potravin pro nezájem občanů uzavřena a následně tento objekt č.p. 51 koupila od družstva Coop Jednota Obec Dubno. Od roku 2011 je na katastru obce skládka komunálního odpadu TKO Bytíz, která přináší obci finanční prostředky do rozpočtu. V roce 2016 bylo vybudováno víceúčelové sportovní hřiště. V roce 2017 obec požádala o dotaci na analýzu rizik staré ekologické skládky V Hulém a na kompletní rekonstrukci hasičské nádrže za kapličkou. V obou těchto případech bylo vydáno kladné stanovisko a obec dotace získala. V roce 2018 byly obě akce zrealizovány.

Rok 2018 byl pro obec také rokem oslav. Obec Dubno si připomenula 720 let od svého založení (1298) a dobrovolní hasiči 130 let. Oslavy, na které byli pozváni i rodáci se uskutečily v sobotu 23. června. Koncem října byl u nově zrekonstruované nádrže u příležitosti 100. výročí vzniku republiky zasazen Strom svobody. Nové zastupitelstvo vzešlo z jedné kandidátky.

V roce 2019 byla z důvodu ztráty odborné způsobilosti pozastavena činnost JPO5 Sboru dobrovolných hasičů. Starosta podepsal smlouvu s JPO3 SDH Trhové Dušníky, tak aby splnila zákonnou povinnost a zajistila. Byla obnovena průchodnost "Brány", která byla historicky součástí tzv. Zlaté stezky Praha – České Budějovice. Obec zahájila práce na likvidaci staré toxické skládky Na Hulém. prvním krokem je analýza rizik, na základě které by došlo k likvidaci skládky samotné. Byly zakoupeny pozemky kolem Kocáby v celkové výměře 3 800m2 od paní Švecové. Došlo k rekonstrukci tůňky za Polovými a opravě komunikace Ke Křížku. Vyasfaltován byl úsek k lokalitě BV13. Byla odstartována příprava na novém desetiletém Lesním hospodářském plánu 2020–2030.

Rok 2020 byl ovlivněn koronavirovou epidemií COVID-19, která v březnu vypukla. Obec zajistila pro spoluobčany látkové roušky a desinfekci. Někteří občané ušili roušky a předali úřadu. I přes některá omezení byly zahájeny práce na projektu opravy bývalé budovy prodejny č.p. 51. Obec obdržela dvě dotace. První na Fit prvky ve výši  a druhou na sanaci toxické skládky. Červnové zastupitelstvo se konalo v sále mísní hospody. V létě byl postaven v areálu koupaliště domek, který bude sloužit jako zázemí pro konané akce. Největším dílem přispěli dobrovolní hasiči. V září měla obec již 333 obyvatel. V říjnu byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci místní komunikace ve směru na Ostrý Vrch. V lokalitě BV13 u bývalého kravína se začínají povolovat první stavby rodinných domů. Celkem jich zde vyroste deset. Od poloviny prosince má obec opět pouze jednoho místostarostu, kterým se stává Petr Šesták.

Rok 2021 začal jako rok investic. První, zřejmě největší v historii obce byla sanace staré toxické skládky Na Hulém v částce 77 mil korun. Obec získala 85% od Ministerstva životního prostředí a 15% od Středočeského kraje. Zhotovitelem byla společnost Dekonta. Tou druhou byla Rekonstrukce, přístavba a nástavby budovy bývalého obchodu čp. 51. kde vznikl nový Obecní dům. Původní stavba potravin byla "v akci Z" postavena občany v roce 1983. Rekonstrukce probíhala od února do prosince. Financována byla z naspořených fifnančních prostředků obce a stále necelých 9 mil. korun. Projektovala společnost DUSSEN In. Dušan Novotný a dodavatelem stavby byl Michal Sedlatý z Dubna. V dubnu byla z dotačních peněz vysázena nová krásná dubová alej, která spojuje v severo-západní části obec s VKP Pichce. Bylo vysazeno 108 dubu letního. U koupaliště byly také z dotace umístěny Workoutové prvky. V říjnu se sešlo asi 30 občanů obce a společnými silami vysadili ovocný sad U křížku. Celkem bylo vysazeno 32 ovocných stromů a jedna lípa nad křížkem. Rok 2021 se významně zapsal do historie obce s velkým počtem velmi důležitých akcí. K poslednímu říjnu měla obec 340 obyvatel.

Rok 2022 první změnou bude stěhování obecního úřadu do nových prostor Obecního domu. V tomto roce by mělo dojít k drobné rekonstrukci původních prostor úřadu, kde vznikne byt s dispozicí 2+kk, který obec bude pronajímat. Bude probíhat příprava kabelizace celé obce, kterou ČEZ bude realizovat v letech následujících. Obec u této příležitosti připraví projekt na rekonstrukci VO kolem hlavní silnice I/18H. Budou podány žádosti o rekonstrukci dvou místních komunikací a obnoví se příprava výstavby oboustranných autobusových zastávek pod Dubeňákem.

Status + znak + umístění na mapě

Zobrazení na mapě: https://mapy.cz

Pro zvětšení klikněte na fotografii