Czech POINT

Logo Czech POINTVyužijte služeb CzechPoitu Obecního úřadu Dubno

 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. (Zdroj: https://www.czechpoint.cz/)

 

Služby (výpisy) přes CzechPoint Dubno:

  • Bodového hodnocení řidiče
  • Insolvenčního rejstříku
  • Veřejného rejstříku (OR, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, obecně prospěšných společností)
  • Rejtřík trestů
  • Rejstřík trestů právnických osob
  • Živnostenského rejstříku
  • Snímku katastrální mapy
  • Konverze dokumentů